Zdražení povinného ručení – čím pojišťovny hrozí? P.S. naštestí existuje naše kalkulačka povinného ručení, která vám navzdory hrozbám pojišťoven najde nejlevnější povinné ručení.

Pojišťovny každoročně vyberou na povinném ručení přes 23 mld. korun. Roční objem pojistného plnění z povinného ručení, vyplaceného poškozeným z dopravních nehod, představuje částku 10 mld. korun. Zhruba tři miliardy korun každoročně odejdou na nutné náklady spojené s provozem pojišťoven a celého systému povinného ručení. Každoročně tedy z povinného ručení vybraného od motoristů zůstane pojišťovnám okolo 10 mld. korun. Za dobu fungování systému povinného ručení v rámci konkurenčního prostředí překročil celkový zisk pojišťoven z povinného ručení částku 100 miliard korun. To je rozdíl mezi vybraným pojistným a vyplaceným plněním a náklady na chod celého systému. Vidíme, že pojišťovnám každoročně zůstává z povinného ručení polovina toho, co od motoristů vyberou. Existuje tedy vůbec nějaký důvod, pro který by se základní sazby povinného ručení měly v budoucnu zvyšovat?

Povinné rezervy na škody do budoucna

Hlavním argumentem pojišťoven pro zdražování povinného ručení jsou tzv. škody do budoucna. Každá pojišťovna musí tvořit povinné rezervy a to takové, aby byla schopna vyplatit pojistné plnění za škody, které se již staly, ale nároky z nich přechází do budoucnosti. Typickým příkladem jsou škody na zdraví, při kterých je z povinného ručení hrazena dlouhodobá léčba. Česká asociace pojišťoven odhaduje, že náhrady škod, které do budoucna zbývá vyplatit, představuje kolem 40 mld. korun.

Na kontě pojišťoven pak stále zůstává 50-60 mld. korun. To by měl být skutečný zisk. Je to málo? Problém je v tom, že těch 40 mld. předpokládaných škod do budoucna jsou opravdu jen odhady. Ve skutečnosti nikdo neví, jak bude situace vypadat za 10 či 20 let. Např. lékařská péče se stále zkvalitňuje a tím i prodražuje. Také úměrně tomu se pak logicky musí zvyšovat i rezervy do budoucna. Naproti tomu, pokud bychom zákony docílili větší bezpečnosti provozu, pak by povinné ručení mohlo zlevnit.

Jak se vypočítává výše rezerv na budoucí škody?

Zákon předkládá jen velmi neurčitý popis toho, jak se rezervy v povinném ručení stanovují.

Každá pojišťovna tak má vlastní metodiku. Každopádně se rezerva na pojistná plnění určuje:

  • z pojistných událostí zlikvidovaných, ale v běžném účetním období neuhrazených,
  • z pojistných událostí hlášených do konce běžného období, ale v tomto období nezlikvidovaných,
  • z pojistných událostí vzniklých v běžném období, ale doposud nehlášených.

První dva body jsou jasné. Co se týká třetího bodu - doposud nehlášených škod, zde jde skutečně o odhad a je otázkou, jak to vlastně funguje. Právě takové metody, metody odhadu, totiž mohou sloužit k řízení zisku firmy (někdo by řekl kamuflování), v našem případě pojišťoven.

Každopádně, pokud chtějí pojišťovny povinné ručení zdražovat, měly by to být schopné svým klientům pořádně a jasně vysvětlit. Vždyť každoročně se na povinném ručení od motoristů vybere o 100 % více, než kolik se pak z povinného ručení vyplatí poškozeným!! Např. v Německu činí rozdíl mezi vybraným pojistným a vyplaceným plněním pouhá 3% !

Krácení plnění ze strany pojišťoven

Každým rokem se tedy na pojistném v povinném ručení vybere dvojnásobek toho, co je zpět vyplaceno v podobě pojistného plnění poškozeným z dopravních nehod. A to je třeba ještě zmínit skutečnost, že pojistné plnění je často pojišťovnami kráceno. Statistiky asistenčních a nehodových služeb uvádí, že v některých případech až o 70 %.

Právě asistenční a nehodové služby nejenže konkurují pojišťovnám v určitých oblastech, jako je pronájem náhradního vozidla v případě dopravní nehody, odtah vozidla apod., což si pak nechávají proplácet právě z povinného ručení viníka, ale klientům nabízí i zastupování před pojišťovnou. Praxe ukazuje, že tyto služby skutečně pomáhají řidičům při likvidaci škody i při vymáhání nároků od pojišťoven. Protože zájem poškozeného ve vztahu k pojišťovně je shodný se zájmem nehodové služby, neboť její služby jsou de facto hrazeny právě z povinného ručení viníka nehody, obvykle v podobě provize za zapůjčení vozidla a opravy vozidla u jejich autorizovaných partnerů. Nehodové služby a asistenční služby tedy sledují zájem poškozeného, a tím je řádné odškodnění z povinného ručení.

To vše se samozřejmě nelíbí pojišťovnám, které tak mj. ztrácí částečně kontrolu nad svými výdaji. Aby alespoň do jisté míry omezily vliv asistenčních a nehodových služeb, zavádí pojišťovny na trh povinného ručení některé novinky, které jim v tom mají pomoci.

Jedná se především o službu přímé likvidace škod. Pokud této služby jako poškozený využijete, plně se však dáváte v šanc pojišťovně. Je třeba si uvědomit, že zájmem pojišťovny je vyplatit co nejméně. Pokud už se chcete někým nechat zastupovat, je dle našeho názoru lepší, když vás bude před pojišťovnou zastupovat někdo nezávislý nebo někdo, kdo je ekonomicky závislý na výsledku jednání s pojišťovnou. Jako jsou např. právě nehodové služby.

Každá pojišťovna, která nabízí povinné ručení, má své vlastní nejlevnější povinné ručení. Zde si můžete provést srovnání povinného ručení a najít nejlevnější.

RUČENÍ POVINNÉ NEJLEVNĚJŠÍ