Má smysl připlatit si za vyšší limit pojistného krytí u povinného ručení? Pokud chceme nejlevnější povinné ručení, musíme se zamyslet, aby se nám nakonec neprodražilo.

Povinné ručení upravuje zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Jím jsou také stanoveny nejnižší limity pojistného krytí, tedy maximální částka pojistného plnění, která může být při jedné škodné události poškozenému z pojistky viníka nehody vyplacena.

Tyto zákonné minimální limity jsou 35 mil Kč na každého zraněného nebo usmrceného, pro škodu způsobenou na zdraví nebo usmrcením, a 35 mil. Kč pro škodu na majetku bez ohledu na počet poškozených osob. Znamená to, že pojišťovna odškodní z pojistky škodu až do výše oněch 35 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že se jedná o minimální limity, pod které pojišťovna nemůže jít, dalo by se říci, že jsou nastaveny poměrně velkoryse.

Pojišťovny však nabízí i povinné ručení s navýšenými limity pojistného krytí, a to do výše 100 mil. Kč. Takové pojištění je samozřejmě o něco dražší a tak si většina motoristů sjednává povinné ručení se základním limitem pojistného krytí.Ovšem takové povinné ručení již není nejlevnější.

Je však částka 35 mil. pro odškodnění poškozeného při dopravní nehodě skutečně dostačující? Nevyplatilo by se za pojistku si připlatit, nemít sice nejlevnější povinné ručení, ale získat tak větší pojistnou ochranu? Co konkrétně vyšší pojistná ochrana pro motoristu představuje?

Dejme tomu, že zaviníte dopravní nehodu, při níž druhému řidiči způsobíte škodu na zdraví s trvalými následky a tato škoda nakonec dosáhne částky 50 mil. Kč. Povinné ručení máte sjednáno v základní variantě, tzn. s limitem pojistného krytí 35 mil. Kč. V takovém případě uhradí pojišťovna poškozenému škodu ve výši 35 mil. Kč a zbývajících 15 mil. Kč může poškozený vymáhat po vás.

Zdá se vám částka 50 mil. Kč na způsobené škodě nereálně vysoká? Pak vezměte v úvahu skutečnost, že při škodě na zdraví se z pojistky hradí nejen náklady spojené s léčením, ale odškodňuje se i ztráta na výdělku. Pokud poškodíte mladého člověka, který ročně vydělává nějaký ten milion, což není zcela neobvyklé např. v západní Evropě, ale ani u nás, zvláště v Praze, lze této částky dosáhnout poměrně rychle.

Pravděpodobnost, že způsobíte škodu přesahující částku 35 mil. Kč, je obecně vzato malá, ale roste úměrně tomu, kde se s vozidlem nejčastěji pohybujete.

Pokud se převážně pohybujete se svým vozidlem po českých okreskách v ekonomicky slabším regionu, pak bude pro vás limit pojistné krytí ve výši 35 mil. Kč s největší pravděpodobností postačující.

Pokud často vyjíždíte do zahraničí, kde se v provozu pohybuje poměrně značná část řidičů s měsíčními příjmy nad 100 tisíc korun, kde jsou náklady na lékařskou péči podstatně vyšší než u nás a kde soudy pracují v zájmu poškozených, kterým přiznávají poměrně vysoká odškodnění, pak byste měli zvážit, zda se vám nevyplatí raději si pár stokorun ročně na povinném ručení s vyšším limitem pojistného krytí připlatit. Také řidiči z Prahy a jiných měst, kde je pravděpodobnost, že na silnici narazíte ( a to doslova) na někoho, kdo je tak říkajíc „těžce za vodu“, by rozhodně nad vyšším limitem pojistného krytí měli minimálně pouvažovat.

Každá pojišťovna, která nabízí povinné ručení, má své vlastní nejlevnější povinné ručení. Zde si můžete provést srovnání povinného ručení a najít nejlevnější.

RUČENÍ POVINNÉ NEJLEVNĚJŠÍ